Close

Pakur Circle

List of Revenue Villages(Pakur)
Sl No Halka Panchayat
1 Halka-1 Dadpur,Kumarpur
2 HALKA-2 Kalidaspur
3 HALKA-3 Shaharkol, Sonajori, Kolajora
4 HALKA- 4, 5B Malapahari,Hiranandanpur
5 HALKA-5A Pakur Town
6 HALKA – 6 Narottampur, Sangrampur, Manirampur, Jaykishtopur, Isakpur, Rahaspur
7 HALKA – 7 Ilami, Taranagar, Ramchandrpur, Jamsedpur, Manikapara, Madanmohanpur
8 HALKA – 8 Navada, Gandhaipur, Chandpur, Prithawinagar, Raghunandanpur, Bhawanipur, Pharasa
9 HALKA – 9A Udaynarayanpur, Kismat-Kadamsar, Jhikarhati(Purbi), Jhikarhati(Pachami)
10 HALKA – 9B Sitapahari, Chegadaga, Nasipur, Nawinagar
11 HALKA – 10 Pochathol